Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Toets ontwerpen vanuit Course Management

 • Open in Course Management de tools onder Course Tools en klik op Tests, Surveys and Pools.
  U ziet dit scherm:
 • Klik op Tests
  U ziet dit scherm. Als er al eerder toetsen zijn gemaakt ziet u die hier staan.
 • Klik op de knop Build Test
  Het scherm Test Information opent
 • Geef de te maken toets een naam. Desgewenst kunnen een beschrijving van de toets en instructies voor het maken van de toets worden opgegeven
 • Klik op Submit.

Het Test Canvas opent. Hier kunnen vragen aan de toets worden toegevoegd en enkele instellingen worden aangepast. Zie hiervoor Instellingen voor de toetsvragen maken en verder.

Als de vragen zijn gemaakt moeten nog enkele opties worden ingesteld en moet de toets beschikbaar gemaakt worden. Zie hiervoor Toets beschikbaar maken.