Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

File Response

Bij het vraagtype File Response moet een bestand worden ingeleverd. Ook hierbij is automatische beoordeling niet mogelijk.

  • Kies het vraagtype File Response.
  • Geef de vraag desgewenst een titel in het veld Question Title.
  • Formuleer de vraag in het veld Question Text.
  • Voeg zonodig een bestand bij.
  • Klik op Submit om de vraag op te slaan.