Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Gebruikers en Groepen

Group tools

Samenwerken in groups kan worden bevorderd via de group tools. De meeste tools zijn enkel toegankelijk voor leden van de group. Sommige tools hebben ook beperkte toegang voor de andere cursusleden, zoals de Group Blog (niet blog aanmaken, maar wel blogs lezen en hierop reageren) en de Group Wiki (lezen van de wiki’s).

Als docent heeft u toegang tot (het werk van) alle groepen. Eventueel kan een student in meerdere groepen tegelijk worden ingedeeld.

Beschikbare tools [1]:

Tool Beschrijving
File  Exchange Studenten en docenten kunnen documenten, zoals notulen, verslagen en afbeeldingen, uploaden. Studenten zien alleen de documenten van de eigen groep. Docenten hebben toegang tot bestanden van alle groepen.
Group Blog Groepsleden kunnen bijdragen aan de groepsblog (tekst, video, audio) en commentaar geven op elkaars bijdragen. Een blog kan gebruikt worden om elkaar op de hoogte te houden van vorderingen, gevonden informatie te delen, enz. Alle studenten binnen een cursus kunnen de groepsblog lezen en becommentariëren, maar geen nieuwe bijdragen posten.
Group  Discussionboard Het discussion board kan gebruikt worden om groepsdiscussies te houden en is alleen toegankelijk voor groepsleden en docenten. Via het discussion board kunnen stellingen geplaatst worden, argumenten en tegenargumenten geplaatst worden.
Group Journal Een journal kan gebruikt worden als logboek/dagboek voor reflectie, bijvoorbeeld op het groepsproces. Alleen groepsleden (en de docent) kunnen elkaars journal posts zien en elkaar commentaar geven. De group journal kan ook gebruikt worden voor communicatie met de docent.
Group Tasks Taken (activiteiten) kunnen worden bijgehouden en de prioriteit en status kan worden aangegeven.
Group Wiki Met een groepswiki kan gewerkt worden aan een gezamenlijk webdocument. Een wiki is geschikt om informatie (tekst, beeld, video, audio) te verzamelen, te delen en te bewerken. Een groepswiki kan (enkel) door groepsleden worden aangevuld en gewijzigd. De wiki is standaard zichtbaar voor alle studenten binnen de cursus.
Send Email Groepsleden kunnen elkaar e-mails sturen.

[1] Er is ook nuttige informatie te vinden op ‘The BB support jukebox’: http://www.supportjukebox.nl/

.

Informatie over toegewezen Group Tools

Het bekijken welke grouptools zijn toegewezen aan een group, kan op verschillende manieren, beide te bereiken via ‘Users and Groups > Groups’.

1/ Via de lijst van groups

Klik bij ‘View Options’ op ‘Tool availability’. Voor elke group in de lijst wordt aangegeven welke tools er beschikbaar zijn gesteld. Handig is, dat de group tool uit en/of aan kan worden gezet via één klik op het kruisje/vinkje.

Group_Tools-overzicht

2/ Per group

Klikken op de groupnaam geeft behalve de tool availability ook nog informatie over andere kenmerken van de group. Via deze pagina is het niet mogelijk om group tools te verwijderen of toe te voegen. Wel kan het gehele overzicht (de Group Module) van group tools worden weggehaald.

Group_Tools

 

Toewijzen van tools aan een group

1/ Bij het importeren van groups (zie: exporteren/importeren van groups)

Klik de gewenste tools aan, na het importeren hebben alle groups de geselecteerde tools tot hun beschikking. Er zijn geen mogelijkheden om details voor de tools aan te geven. Indien later wijzigingen moeten worden aangebracht, kan dat alsnog, zie hiervoor punt 2.

ImportGroups

 

2/ Tijdens het aanmaken of wijzigen van groups (zie groepen maken)

(Wijzigen van bestaande group: klik bij de naam van de group op ‘Edit Group’).

Bij het onderdeel ‘Tool Availability’ op de aanmaakpagina voor groups kunt u aangeven welke tools moeten worden meegegeven aan de group. Bij enkele tools kan worden aangegeven of grading mogelijk is, bij het discussion board kan het aanmaken van een discussieforum worden afgeschermd.

Group_ToolAvailability