Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Exporteren en importeren

Importeren vanuit een Local Computer

Als u een toets heeft geëxporteerd naar uw lokale computer kunt u via Control Panel > Course Tools > Tests, Surveys, and Pools > Pools > Import Pools importeren in een nieuwe omgeving:

  • Klik op .
  • Kies het juiste bestand en open deze

Achter File Name komt het bestand te staan.

  •  Klik op Submit.

Na enkele ogenblikken krijgt u de mededeling dat de vragenpool is ingevoerd:

  • Controleer of de pool bij de Pools staat.