Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Kennismaken met Blackboard 9.1

‘My Courses’ groeperen op terms

De module ‘My Courses’ op de ‘My Blackboard’ pagina laat alle courses waarmee je te maken hebt standaard los onder elkaar zien. Indien je erg veel courses hebt, dan kan de lijst onoverzichtelijk worden en is het handig om te groeperen op basis van Terms, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Groeperen van terms
Om dit te realiseren ga je naar ´Manage My Courses Module Settings´ (het tandwieltje in de titelbalk van My Courses).

Je komt in het ‘Personalize My Courses’ scherm, waar je een eerste sectie ‘Terms’ ziet (indien de onderstaande tabel niet zichtbaar is, klik dan op “Group by Term”).

MyCourses-Terms

Je ziet nu een tabel met hierin de verschillende terms, waarvoor instellingen kunnen worden aangegeven:

De instellingen die per term kunnen worden aangeven zijn:

  • ‘Show Term’: verbergen of tonen van de term bij My Courses,
  • ‘Expand Term’: tonen van de courses in de term
  • ‘Select All’: de beide instellingen tegelijk aanzetten.

In het bovenstaande voorbeeld zijn de eerste twee terms uitgeklapt weergegeven en de tweede twee worden enkel ingeklapt getoond. De resultaten van deze instellingen zie je in de eerste figuur.

Als je een term van volgorde wilt veranderen, dan gebeurt dat door vooraan in de regel te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen.

Tonen van Course Attributes
In de sectie ‘Edit Course List’ van het Personalize scherm kan worden aangegeven wat wel en wat niet van een course wordt getoond, zelfs kan worden aangegeven dat een cursus niet wordt getoond.

De vierde cursus uit de tabel wordt in ‘My Courses’ niet getoond. Voor de allereerste course zijn alle attributen zichtbaar, zoals ook de instructor e.d. Voor de rest van de courses wordt enkel de naam weergegeven.

De betekenis van de verschillende opties is:

  • Course name: het attribuut “cursusnaam” van de course,
  • Course ID: de unieke identificatiecode van de course,
  • Instructors: het tonen van de instructors die aan de course zijn gekoppeld.
  • Announcements: het tonen van de announcements die op dat moment voor de course zijn gemaakt.
  • Tasks: het tonen van de tasks die op dat moment nog voor de course moeten worden uitgevoerd.