Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Docent

Opdrachten plaatsen en laten inleveren

Een opdracht in Blackboard (Assignment) maak je aan via een Content Area.

Belangrijk
Als een student de opdracht heeft gemaakt moet de opdracht worden ingeleverd door op de Submit-knop te klikken. Alleen dan wordt de opdracht naar de docent gestuurd om te worden nagekeken. De student kan dan niet meer aan de opdracht werken. Als de student op Save klikt kan hij wel verder werken aan de opdracht. De docent kan dan echter niets nakijken en ziet in het Grade Center een slotje bij de opdracht van deze student staan.
Maak studenten hier dus op attent!

Het aanmaken van een opdracht

 1. Open onder het menu-item ‘Assessments’, het onderdeel ‘Assignments’.
  Zorg dat de Edit Mode op ON staat.

  .
 2. Het scherm Create Assignment verschijnt. Geef een naam aan de opdracht.Onder deze naam zal de opdracht in het Grade Center worden opgenomen.

  .
 3. Bij het onderdeel ‘Assignment Files’ kunt u een bestand aan de opdracht toevoegen, bijvoorbeeld een startdocument om de opdracht te maken (invuloefening, documentindeling of –lay-out, etc), of een document dat bestudeerd dient te worden.
 4. Als u bij ‘Due Date’ een datum invult kunnen opdrachten na die datum niet meer worden ingeleverd. De student wordt daarvoor gewaarschuwd via zijn notificatie: To Do.
 5. Bij ‘Grading’ kunt u allereerst bij ‘Points Possible’ aangeven wat de maximaal haalbare score is. Verder zijn er nog andere onderdelen van Grading:
  A/ Submission Details: hier zet je het Assignment Type (Individual, Group of Portfolio) en
  het aantal pogingen.
  SA-GradingSubmisDetail
  Opm: Plagiaatcontrole: de meeste faculteiten gebruiken dit niet, zodat dit voor hen op uit staat en daardoor niet zichtbaar is. Indien dit wel wordt gebruikt, is extra informatie op het Submission Details scherm te vinden. Indien jouw faculteit plagiaatcontrole via SafeAssign gebruikt en je dit wilt instellen, gebruik dan de handleiding: Plagiaatcontrole.
  B/ Grading Options: hier geef je aan of studentnamen anoniem mogen blijven tijdens
  het grading process, en of er meerdere graders mogen zijn.
  SA-GradingGradingOptions
  C/ Display of Grades: hier geef je aan hoe de Grade wordt getoond (score, tekst, percentage,…) en of de studenten worden getoond in het Grade Center.
  SA-GradingDisplayofGrades
 6. Bij het onderdeel ‘Availability’ kunt u aangeven vanaf wanneer tot wanneer de opdracht open staat en of het aantal keer bekeken moet worden berekend.
 7. Als alles naar wens is ingevuld klikt u op Submit.

De studenten kunnen de opdracht nu zien, eventuele attachments downloaden en de opdracht maken en insturen. Voor elke opdracht die door een student wordt ingeleverd wordt een submission confirmation receipt aangemaakt. Docenten kunnen deze submission receipt terug vinden in het Grade center en studenten ontvangen een mail en kunnen het terugvinden via MyGrades.

Opmerking
Als u als docent uw eigen assignment maakt, wordt er geen resultaat opgenomen in het Grade Center!