Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Introductie Blackboard 9.1

Samenwerking

Een deel van de kracht van Blackboard ligt in de aangeboden tools voor uitgebreide medewerker-student en student-student communicatie.

Groups

Groepen kunnen worden aangemaakt binnen een course om studenten te voorzien van een afgezonderde ruimte voor het werken in teams. Aan elke groep kunnen verschillende functies worden toegekend, zoals een e-mail list, file exchange mogelijkheden om documenten te bewaren en te delen, een discussion board etc. Indien u enrolled bent in een group, kunt u de functionaliteit die uw docent de group ter beschikking stelt vinden onder My Groups (Mijn groepen). Een aantal courses kent het onderdeel ‘Collaboration’. Hierin vind u de te gebruiken tools t.b.v. de samenwerking van de groep.

Behalve de hieronder beschreven group tools, maakt de docent vaak group-assignments, opdrachten die samen door de betreffende group worden gemaakt en door één persoon uit naam van de gehele group wordt ingeleverd.

Group tools

E-mail wordt het meeste gebruikt door docenten voor het versturen van informatie. De e-mails worden afgeleverd in uw UU mailbox, waardoor het belangrijk is om deze continu in de gaten te houden. Indien aan u een group-workspace bent toegekend, dan bent u zelf ook in staat om e-mails rechtstreeks naar uw groepsleden te verzenden.

Discussion Board. Een aantal cursussen voorzien in een Discussion Board, zodat interactie buiten de klas om mogelijk is. Discussion boards geven de mogelijkheid om centrale of forum-achtige conversaties te voeren, ingedeeld in tekstfragmenten, waarop u kunt reageren of die u kunt volgen. Zie het onderstaande voorbeeld.

Als student kunt u tekstfragmenten in de vele forums vinden, hieraan nieuwe toevoegen, erop antwoorden, aanvinken, op abonneren enz. De knoppen in het Discussion Board wijzen u de weg.

Wiki’s. De instructor van een Blackboardcursus kan een Wiki aanmaken. Dit kan zowel op cursusniveau als op groepsniveau.
In een wiki kunnen studenten gezamenlijk een webdocument opbouwen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een kennisbank (denk aan wikipedia) worden opgebouwd, of kan gewerkt worden aan (groeps)opdrachten.

Journals. De docent kan de groep de mogelijkheid geven om een Journal aan te maken (ook wel dagboek genoemd). Hierdoor krijgt iedere lid de mogelijkheid om zijn eigen bijdrage te leveren aan het Journal. Een Journal bestaat uit losse compacte beschrijvingen van activiteiten, situaties e.d. gerelateerd aan het cursusmateriaal. Desgewenst kan een bericht voorzien worden van attachments.

Blogs. Ook het maken van een groupblog behoort tot de mogelijkheden. De functie van een blog is iets anders dan deze van een Journal: in een blog worden onderwerpen vaak uitgebreider en verhalend beschreven, soms worden beschouwingen toegevoegd of wordt er gevraagd om meningen. Journals zijn geschikter voor een eerder compacte verzameling van gebeurtenissen gerelateerd aan de cursus.
Ook de blog wordt door de gehele groep onderhouden.

Voor meer informatie over de tools, zie het artikel Tools voor samenwerking.