Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Student Preview

Om er zeker van te zijn dat de door u aangemaakte course er voor de student uit ziet zoals bedoeld werd en ook naar behoren werkt, is er de Student Preview. Gebruik deze functionaliteit om behalve de inhoud ook het gedrag van de cursusonderdelen te controleren, vooral waar het de interactie met de student betreft. Deze functionaliteit gaat dus verder dan de Edit Mode, die enkel de edit-functionaliteit verhindert en de adaptive release inhoud verbergt.

Activeren van de Student Preview Mode

Student Preview kan elk moment worden opgestart. Dit gebeurt via de knop rechts bovenaan in het scherm:

StudPrev-On
.
Op dat moment wordt er een tijdelijke gebruiker aangemaakt, met de naam <username_previewuser>. Deze naam is zichtbaar voor alle studenten die enrolled zijn in de course. Net zoals de andere studenten heeft deze user de beschikking over alle aangemaakte functionaliteit en kan zelfs met andere users/studenten interacteren in discussies e.d. Het onderstaande voorbeeld toont het scherm dat de instructor ziet in Student Preview Mode:

StudPrev-Student
.
Alle uitgevoerde tests, assignments, discussions e.d. zullen worden bewaard indien gewenst.

Afsluiten van het Preview User Account

Het user account dat is aangemaakt is indien gewenst ook na het afsluiten van de preview mode nog beschikbaar, zodat u als instructor kunt zien wat de resultaten zijn van de acties van deze student tijdens de preview mode.

Bij het afsluiten van de Student Preview Mode (klik op ‘Exit Preview’), wordt gevraagd of de preview user bewaard moet blijven of verwijderd moet worden, zie de onderstaande figuur. Indien de preview user wordt bewaard, worden ook alle acties bewaard. Bij het heropenen van de Student Preview Mode is dezelfde student weer actief. Wordt de preview user verwijderd, dan wordt elke activiteit die is uitgevoerd permanent verwijderd van de course. Dit betreft testpogingen, assignment submissions, grades en ook discussion posts.

StudPrev-Exit
.

Opmerking

  • Bij het aanmaken van rapporten en bij het berekenen van statistieken van de course neemt Blackboard alle aangemaakte preview students mee, wat zal leiden tot een vertekend beeld.
  • Omdat andere studenten de preview user als een normale student zien, is het mogelijk voor hen om ermee te interacteren. Dit zou kunnen leiden tot verwarring bij bijv. discussion boards etc.