Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Toets samenstellen uit Question Pool

Een Question Pool kan worden aangemaakt via het Control Panel.

 • Open het Control Panel en klik onder Course Tools op Test, Surveys and Pools.
 • Klik het volgende scherm op Pools.
  U ziet een scherm met twee opties: Build Pool of Import Pool.
 • Klik op Build Pool.
  U vult hier een naam voor de pool en geeft eventuele instructies.
 • Klik op Submit.
  De Pool Canvas is nu succesvol gecreëerd en u kunt vragen toevoegen via Create Questions, Find Questions en Upload Questions.

Met het maken van een vragenpool hebt u nog geen toets gemaakt. Hiervoor hebt u de Test Manager nodig. De procedure is bijna precies hetzelfde als bij het aanmaken van een Question Pool.

 • Open het Control Panel en klik op Tests, Surveys and Pools.
 • Klik op Build Test.
  U ziet een scherm waarin u naam, beschrijving en eventueel instructies kunt opgeven. Name is een verplicht veld.
 • Geef de toets een naam en klik op Submit.
  Het scherm Test Canvas verschijnt. U kunt nu vragen toevoegen en toets-opties instellen, zoals de mogelijkheid om meer feedback of afbeeldingen aan de vragen toe te voegen:
 • Klik op Question Settings.
 • Vink de opties die u wilt gebruiken aan en klik op Submit.

Na een bevestiging keert u terug in het scherm Test Canvas. U kunt nu op precies dezelfde manier als hiervoor besproken is vragen aan de toets gaan toevoegen, maar u kunt ook vragen toevoegen uit een eerder gemaakte vragenbank (Question Pool). Deze handleiding is beperkt tot de functies die Blackboard als toetsinstrument biedt. De handelingen die nodig zijn om toetsen in Blackboard te maken en de resultaten te verwerken worden punt voor punt behandeld. Ook heeft u de mogelijkheid om in een toets een blok te plaatsen met een aantal willekeurige gekozen vragen uit een vragenbank (zie ook Willekeurige selectie uit vragenbank toevoegen).