Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Toetsen maken in blackboard

Blackboard gebruikt voor toetsen (Tests) en voor enquêtes (Surveys) de term Assessment. Het soort vragen dat in beide soorten assessments kan worden toegepast is hetzelfde, maar bij een enquête worden de resultaten anoniem bewaard en verwerkt. Een test kan gebruikt worden voor (zelf en/of oefen)toetsen. Iedere vraag kan een aantal punten opleveren. De resultaten zijn niet anoniem en worden in het Grade Center opgeslagen. Voor zover mogelijk (gesloten vragen) worden de resultaten automatisch beoordeeld. Scores worden gebaseerd op de van tevoren opgegeven puntenwaardering per vraag.

Iedere vraag in een toets kan worden voorzien van feedback en commentaar. Deze functie maakt het mogelijk om studenten naar gelang van hun antwoorden uitleg en studiesuggesties te geven. Behalve in een toets of een survey kunnen vragen in een vragenbank (Pool) worden opgenomen. Vragen die in een pool zijn opgenomen kunnen gebruikt worden om een toets samen te stellen.

In deze handleiding wordt vanaf nu steeds het maken van toetsen en toetsvragen beschreven. Alleen waar het maken van een survey hiervan afwijkt, zal dat apart worden beschreven.

De werkwijze voor het ontwerp en publicatie van een toets in Blackboard gaat in de volgende stappen:

  • Toets aanmaken (naam, beschrijving instructies)
  • Vragen aan toets toevoegen (keuze uit veel verschillende vraagtypen)
  • Toets publiceren (bepaal instellingen als aantal mogelijk pogingen, random volgorde van vragen, tijdsduur, etc)
  • Toets beschikbaar maken

Alle handleidingen rondom het toetsen, inclusief de bovenstaande, zijn opgenomen in een globaal overzicht Toetsen en beoordelen.