Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus Kopieren

Test, Surveys en Pools zichtbaar maken via Assessments

Let op: “Tests, Surveys and Pools” zijn na een course copy al aanwezig in de nieuwe omgeving, maar de student kan deze nog niet bereiken. Door deze toe te voegen aan ‟Assessments‟ worden zij bereikbaar voor de student.
Assessments kunnen niet worden overgezet via een copy, maar moeten opnieuw worden aangemaakt. De assessements zijn wel al aanwezig in de omgeving, maar aan de achterkant van Blackbaord die niet zichtbaar is voor studenten. Om de assessments zichtbaar te kunnen maken voor studenten moeten ze eerst worden toegevoegd aan de folder “assessements”.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

1) Ga naar het kopje Assessments in het linker menu: deze content area is nu nog leeg. (dat is te zien aan het grijze vakje achter de naam)
2) Kies hier “Create Assessment‟ en kies één van de vormen van Toetsen die u wilt aanmaken.

Onder ‟test‟ worden alle tests weergegeven die gekopieerd zijn uit de oude omgeving:

Assessments zichtbaar maken

3) In het voorbeeld kiezen we voor ‘Spec_filos_test02’
4) U kunt nu ook opnieuw de „‟test options‟‟ aanpassen voordat u de test opslaat.
5) Klik als u klaar bent op “Submit”

De test zal nu zichtbaar zijn onder het cursusmenu-item „Assessments‟:

Assessments zichtbaar maken-2

Zo kunt u een voor een de assessments weer terug plaatsen in de nieuwe omgeving.