Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Categorieën beheren

Met de optie Categories uit het Manage uitrolmenu kunt u de categorieën in het Gradebook beheren. Deze categorieën kunt u toewijzen aan Grade Center onderwerpen (kolommen). Vervolgens kan een gewicht aan bepaalde categorieën worden toegewezen. Zo telt de categorie Tentamens bijvoorbeeld zwaarder dan de categorie Opdrachten. Er zijn al zeer veel categorieën standaard in Blackboard Learn aangemaakt.

U voegt een categorie op deze manier toe:

  • Klik op de optie Categories in het Manage menu

    U ziet alle bestaande categorieën
  • Kies in het volgende scherm Create Category
  • Geef een naam en zonodig een beschrijving
  • Klik op Submit

Een categorie kan aan een kolom worden gekoppeld, wanneer u een nieuwe kolom aanmaakt (zie Kolommen toevoegen, wijzigen en verbergen). Ook kan een categorie aan een bestaande kolom worden gekoppeld. Hiervoor klikt u op de pijl achter de naam van een kolom en kiest u Edit Column Information. Vervolgens kunt u de categorie aanpassen.