Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus Kopieren

Cursusinhoud overzetten en cursus ordenen

In stap 3 gaan we u laten zien hoe u de content uit de oude omgeving overzichtelijk in de nieuwe menu-structuur kunt plaatsen. Onderstaand schema geeft globaal aan hoe de menu-structuur van de facultaire template geïnterpreteerd kan worden. Gebruik dit zo veel mogelijk als leidraad bij de vormgeving van uw nieuwe cursusruimte.

In de onderstaande pagina’s worden onderwerpen besproken die te maken hebben met het verplaatsen of dupliceren van items uit een cursus:

Vanuit de overgebleven menu items onder de streep kunt u 1 voor 1 content items kopiëren naar de nieuwe structuur. Daarnaast kunt u content-items onder de menu-knoppen „boven de streep‟ met onderstaande tools herordenen.