Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Gebruikers en Groepen

Groepen beheren

In dit artikel wordt toegelicht hoe u groepen kunt beheren, met name wordt de functionaliteit van het startscherm toegelicht. Indien u meer wilt weten over het importeren en exporteren van users in en resp. uit groepen, dan vindt u meer informatie in het artikel: Groepen beheren: users importeren en exporteren.

1/ Startscherm

A/ Lay-out

Wanneer binnen het Course Management naar het onderdeel Users and Groups wordt gegaan en vervolgens naar Groups verschijnt het volgende scherm.

groepenbeheren

Uitleg buttons op scherm:

A. Button: Create mbv deze knop kunnen diverse opties gekozen worden om groepen te maken (zie de pagina: “Groepen Maken“)
B. Button: Import mbv deze knop kunnen groepen geïmporteerd worden
C. View Options de opties tool availability en group code kunnen hiermee aan en uit worden gezet
D. All Groups Deze optie laat alle groepen binnen de cursus zien
E. Group Sets      Deze optie laat alle gemaakte groupsets binnen de cursus zien
F. All Users       Deze optie laat alle users binnen de cursus zien inclusief in welke groep ze zitten
G. Group Settings m.b.v. deze button kunnen globale settings voor het aanmaken van groepen ingesteld worden
H. Bulk Actions: m.b.v. deze opties kunnen groepen verwijderd worden of kan een smart view worden aangemaakt

 

B/ Tabel functies

View Options

Wanneer er op de chevron “View options” geklikt wordt verschijnt het volgende (sub)menu:

beherengroepen2

  • Het klikken op Show Group Code laat een extra kolom zien waar de gedefinieerde groep code wordt getoond.
  • Het klikken op de Show Tool Availability laat in een grafisch overzicht zien welke tools voor de groep (un)available zijn.

beherengroepen3

Door middel van het klikken op een vinkje of kruisje wordt een tool voor de groep respectievelijk aan of uit gezet:

beherengroepen4       :  Mouse over

beherengroepen5 :  na klikken

Zoals zichtbaar is nu de Wikis tool niet available voor de groep.

Bulk Actions

Indien er regels van de groepsnaam in de tabel worden aangeklikt via de checkbox, dan hebben de opties van de “Bulk Actions” hierop effect. Met de keuze “Delete” of “Create Smart View for Group” wordt deze actie voor alle geselecteerde groepen in één keer uitgevoerd.

.

C/ Het All Users scherm

Door middel van het klikken op All Users worden alle users getoond die zich in de cursus bevinden. In de kolom Groups wordt aangegeven binnen welke groepen de users zijn ingeschreven.

beherengroepen6

Eén user toevoegen aan een groep

Het is mogelijk om een user aan een groep te koppelen door de muis op de regel van de betreffende user te bewegen naar de kolom “Groups”, en daarna op de tekst “+ Add to Group” te klikken. De user wordt toegevoegd aan de groep die in het pop-up scherm wordt geselecteerd.

Meerdere users toevoegen aan een groep

Tevens is het mogelijk om meerdere users aan één groep tegelijk te koppelen, dat gebeurt als volgt:

  • Klik op de vinkboxjes om de betreffende users te selecteren
  • Klik vervolgens op de “Add multiple users to groups” button. Een subscherm verschijnt:beherengroepen7
  • Een groep kan gekozen wordenbeherengroepen8
  • Klik op “Submit” om de user(s) toe te voegen

Users verwijderen uit een groep

Om een user uit een groep te halen kan in de kolom [groups] de betreffende groep opgezocht worden en middels het kruisje de groep bij de user verwijderd worden.

Let op! De groep zelf wordt niet verwijderd. Er wordt alleen een user uit de groep gehaald.