Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

De cursusomgeving

Het cursusmenu

Elke cursus in Blackboard 9.1 wordt standaard volgens het volgende cursustemplate aangeboden:

het cursusmenu

Via de pijltjes links kunnen menu items desgewenst naar boven of beneden worden verplaatst.

Lege menuopties worden in Blackboard 9.1 automatisch verborgen voor de student. U kunt dit controleren door de Edit Mode naar OFF te schakelen. U herkent een leeg menu optie door leeg grijs vierkantje achter de naam.

Hieronder volgt een overzicht van de menu-items die standaard in het cursustemplate zijn opgenomen en de informatie die daarachter kan worden geplaatst:

  Functie Voorbeelden
Announcements  Plaats hier een welkomstwoord, aankondigingen, mededelingen etc. aan studenten over de cursus. De studenten zien de tekst ook in de module What’s New.Vooral geschikt voor mededelingen die slechts kort van belang zijn: ze verdwijnen na een week uit beeld (nog wel oproepbaar).
 • attendering op roosterwijzigingen
 • attendering op nieuwe of gewijzigde onderdelen in de cursusomgeving
 • attendering op nieuws (tv, radio, …)
 • feedback op verloop van de cursus
 • etc.
Dashboard Op het Dashboard staat voor deze cursus een overzicht van alle recente activiteiten
 • taken
 • nieuwe bijdragen
 • alerts
Staff Information Plaats hier informatie over de docenten, de assistenten en eventuele gasten. Een foto wordt gewaardeerd.Vermeld informatie over bereikbaarheid.Vermeld wanneer en hoe vaak de docent de Blackboardcursus bekijkt
 • naam
 • e-mail adres
 • werktijden en spreekuren
 • kamer
 • foto
 • homepage
 • etc.
Course Information   Plaats hier algemene informatie over de cursus.Plaats hier geen lesmateriaal.Gebruik zonodig mappen om de inhoud onder deze knop te structureren.
 • doelstelling
 • beoordeling
 • voorkennis
 • deadlines
 • indeling van de module etc
 • planning of rooster
 • ‘Frequently Asked Questions’ over de cursus en de antwoorden daarop
 • etc.
Course Content   

 

 

Plaats hier vakinhoudelijke informatie.Gebruik mappen om de inhoud onder deze knop te structuren (bv per college, onderwerp of periode.)Plaats liever geen omvangrijke documenten die studenten moeten afdrukken.
 • aanvullende teksten
 • materiaal behorend bij bepaalde opdrachten
 • les-samenvattingen,
 • sheets
 • ‘Frequently Asked Questions’ over inhoudelijke onderwerpen en de antwoorden daarop
 • etc.
Assignments   Plaats hier (inlever)opdrachten, zoals huiswerk en de feedback hierop.Plaats informatie over de wijze van toetsing en tentaminering onder ‘Course Information’
 • opdrachtbeschrijvingen
 • plenaire feedback over opdrachten
 • etc.
Assessment Plaats hier de toetsen en de feedback erop.
 • tussentoetsen
 • diagnostische toetsen
 • etc.
Collaboration Hieronder staan alle communicatie mogelijkheden.
 • Discussion Noard
 • Blog
 • Journal
 • Chat
 • Groups
 • Virtual Classroom
Tools Verzameling van diverse hulpmiddelen voor de student:  o.a.  overzicht van behaalde resultaten (My Grades), Wiki’s, agenda, adressen, etc.