Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Meerdere manieren om een toets te ontwerpen

Een toets kan direct worden ontworpen en gepubliceerd vanuit een Content Area van het navigatiemenu. Na het ontwerpen van de toets wordt de toets meteen beschikbaar gemaakt in de betreffende Content Area. Zie Toets ontwerpen vanuit een Content Area.

Het is ook mogelijk om een toets te ontwerpen zonder deze direct beschikbaar te maken. De toets kan dan worden aangemaakt vanuit de Course Tools in het Course Management menu. Zie Toets ontwerpen vanuit Course Management.

Tenslotte kan besloten worden om eerst een vragenbank (pool) te maken. Vragen uit een pool kunnen gebruikt worden om een toets samen te stellen. Er kan dan een willekeurige selectie van de vragen op basis van opgegeven criteria in de toets worden opgenomen. Als er voldoende vragen met goede metadata in de pool zijn opgenomen krijgt iedere student een andere, maar wel gelijkwaardige toets.

Zie voor meer informatie Toets samenstellen uit Question Pool.