Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen

Frequently asked questions

Het Grade Center introductie

Het Grade Center een uitgebreide toepassing van Blackboard. In het Grade Center worden niet enkel de resultaten van Assignments en toetsen bijgehouden, maar er bestaan extra mogelijkheden, zoals het toevoegen van berekende…

Lees meer
Frequently asked questions

Gewogen scores

Kies onder Create Add Calculated Column de optie Weighted Column In het volgende scherm geeft u eerst de gegevens op zoals u ook doet bij het aanmaken van een gewone…

Lees meer
Frequently asked questions

Grade Center: Smart Views

Smart Views zijn een zeer gewenste uitbreiding van het Grade Center. Hiermee kunnen selecties in het Grade Center worden gemaakt waarmee een docent bijvoorbeeld alleen zijn eigen studentengroep ziet. Een…

Lees meer
Frequently asked questions

Grade Center sorteren

Het Grade Center kan gesorteerd worden op de waarden in de kolommen door op de kolomkop te klikken. Er verschijnt een oranje pijltje, waarmee u kunt bepalen of er op-…

Lees meer
Frequently asked questions

Kolom wijzigen of verbergen

Door in de kolomkop op het dubbele pijltje te klikken opent u een menu waarmee de kolom gewijzigd kan worden. Quick Column Information geeft een kort overzicht van de eigenschappen…

Lees meer
Frequently asked questions

Kolommen toevoegen

U kunt zelf kolommen aan het Grade Center toevoegen, bijvoorbeeld om scores vast te leggen van toetsen of opdrachten die niet via Blackboard worden gepubliceerd: Klik in de knoppenbalk van…

Lees meer
Frequently asked questions

Scores invoeren en wijzigen

Blackboardtoetsen die volledig uit gesloten vragen met vaste scores zijn opgebouwd worden automatisch nagekeken, en de score komt vervolgens in het Grade Center terecht. Alle andere opdrachten of toetsen moeten…

Lees meer